E4 XLS+ 单道移液器(电动)的图片

E4 XLS+ 单道移液器(电动)

制造商:

美国瑞宁Rainin简单、灵活、安全


E4 XLS+ 可根据您的工作要求,轻松进行简单或复杂配置。 其彩色大屏幕、操纵杆控制和图形界面可轻松便捷地实现功能切换和移液器操作。不仅每个 E4 XLS 功能都高度可定制,而且可以存储多种程序以供日后使用。

移液器设置、协议和服务警报可以通过密码进行保护,以符合 GLP/ GMP 认证的规定。而且,GLP 数据,如服务记录、循环和状态数据等,可完全防篡改。

数据至关重要 – E4 XLS+ 移液器为您放心提供! 订货号 型号 量程 步进量 适配吸头型号
17014484 E4-10XLS+ 0.5-10μL 0.01ul RC-L10/10; RT-L10
17014487 E4-20XLS+ 2-20μL 0.02ul RC-L10/10; RT-L10
17014483 E4-100XLS+ 10-100μL 0.1ul RC-L250/10; RT-L250
17014486 E4-200XLS+ 20-200μL 0.2ul RC-L250/10; RT-L250
17014488 E4-300XLS+ 20-300μL 0.2ul RC-L300/10; RT-L300
17014482 E4-1000XLS+ 100-1000μL 1ul RC-L1000/10; RT-L1000
17014485 E4-2000XLS+ 200-2000μL 2ul RC-L2000; RT-L2000
17012312 E4-5000XLS 500-5000μL 5ul RC-L5000; RT-L5000
17012313 E4-10MLXLS 1-10mL 10ul RC-L10ml
17012314 E4-20MLXLS 2-20mL 20ul RC-L20ml